VUCA ( Oynaklık, Belirsizlik, Karmaşa, Mulaklık) Şartlarında Yönetim ve Liderlik

Modül 1. VUCA dönemi ne zaman başladı neler değişti?

 • Tarım Toplumu, Sanayi Devrimi, Bilgi Çağı, Endüstri 4.0 da neler değişti?
 • Her dönemin yönetim paradigmaları
 • Türk Kültürü ve VUCA

Modül 2. Şirket Kültürümüz VUCA ya  Uyumlu mu?

Şirket Kültürümüzün Tanımı

 • Güç Kültürü
 • Rol Kültürü
 • Başarı Kültürü
 • Destek Kültürü

Çeviklik açısından şirket yönetim değerleri karar almayı nasıl etkliliyor?  Performans kültürü yaratmak.

Modül 3. Liderlik 

 • VUCA şartlarında liderlik ve yönetim
 • Vizyoner liderlik
 • Delegasyonun etkisi
 • Yetenek Yönetiminin Önemi
  • Öğretmenlik
  • Koçluk
  • Mentörlük

Modül 4. Değişim Yönetimi

Değişim Zincirini Anlamak

 • Değişim/Dönüşüm Baskısı
 • Geleceği hayal etmek
 • Değişimi gerçekleştirecek kapasite
 • İlk adımlar

Stratejik planlama

 • Pasif (İnaktif) planlama
 • Tepkisel (Reaktif) planlama
 • Önetkin (Proaktif) planlama
 • Etkileşimli (İnteraktif) planlama

Değişim Liderliği

 • Mükemmeliyet ( Bugünkü şartların iyileştirilmesi)
 • Yenilikçilik ( Şirket içi yenilikçi yaklaşımların yönetilmesi)
 • Öngörü ( Yarının yeni oyun kurallarını anlamak)

Modül 5. Karar Alma ve Risk Yönetimi

Bilgi Yönetimi

 • Bilgiyi kullanılır kılma
 • Eksik Bilginin Tespiti
 • İhtiyaç duyulan bilgiye ulaşma

Fırsatları Yakalama

 • Gizlenmiş fırsatlar
 • Avantaja Çevirmek

Risk Yönetimi

 • Eleştirel Düşünce
 • Risklerin Etkileri
 • Potansiyel Tehditler

Yenilikçi Düşünce

 • Problem Çözme
 • Alternatif Yaratma
 • Yaratıcı Çözümler

Sezgisel Öngörü

 • Tecrübelerin Değerlendirilmesi
 • Kalbin sesini Dinlemek

Fikirlerin Hasadı ve Sonuca Varmak

 • Karar Alma
 • Yeni şartlara Uyum

 

Katılımcı Sayısı: Maksimum 20 kişi

Süre: 2 Tam gün

 

 • The Predictive Index®

  PI Davranış Değerlendirmesi ile İsabetli Kararlar Verin

  PI Davranış Değerlendirmesi, kişilerin esas dürtü ve ihtiyaçlarını daha açıkça anlayarak, çalışanları nasıl motive etmeniz ve destek vermeniz, işinizi doğru yönde son sürat nasıl devam ettirmeniz ile ilgili yönetim kararlarınıza odak ve açıklık getirmenizi sağlar.

 • Yanlış giden nedir? En büyük rekabet silahı olan motive olmuş, enerjik, işbirliğine hazır ve güven dolu insanların oluşturduğu güçlü kaynakları gerçekten kullanan şirket sayısı niçin bu kadar az?

  Wickham Skinner