Değişim Yönetimi

Eğitimin Amacı

Bu eğitimde amaç katılımcılara çevrelerinde yaşanan paradigma değişimlerinin farkındalığını sağlayıp bu değişime ayak uydurup dönüşümü sağlamaları yolunda bazı teknikleri aktarmaktır. Kişilerin değişime verdikleri tepkiler ve bu tepkilerin ele alınışı, farklı koşullardaki değişim yönetiminde liderlik tarzlarının nasıl olması gerektiği üzerinde durulmakta ayrıca değişimin gerçeklesmesi için takip edilecek adımlar örneklerle aktarılmaktadır.
 
Eğitimin İçeriği
 • Paradigma Değişiklikleri ve Etkileri 
 • Paradigmaları kimler değiştiriyor 
 • Değişen paradigmalara uyum - Reactive Learning 
 • Değişimi gerçekleştiremeyenler 
 • Transformasyonel Değişim Zinciri 
 • Tepkiye Karşı Koyma 
 • Konfor alanı dışına çıkma (öğrenme) 
 • Değişim Liderliği 
 • Paylaşılan Gereklilikler 
 • Vizyon Yaratma 
 • Taahhüt Sağlama 
 • Değişimin Sürekliliği 
 • Gelişimin izlenmesi
Seminerle İlgili Diğer Bilgiler
Katılımcı Sayısı: Maksimum 20 kişi
Süre: 1 gün
 • Yanlış giden nedir? En büyük rekabet silahı olan motive olmuş, enerjik, işbirliğine hazır ve güven dolu insanların oluşturduğu güçlü kaynakları gerçekten kullanan şirket sayısı niçin bu kadar az?

  Wickham Skinner