VUCA ( Oynaklık, Belirsizlik, Karmaşa, Mulaklık) Şartlarında Yönetim ve Liderlik

Modül 1. VUCA dönemi ne zaman başladı neler değişti?

 • Tarım Toplumu, Sanayi Devrimi, Bilgi Çağı, Endüstri 4.0 da neler değişti?
 • Her dönemin yönetim paradigmaları
 • Türk Kültürü ve VUCA

Modül 2. Şirket Kültürümüz VUCA ya  Uyumlu mu?

Şirket Kültürümüzün Tanımı

 • Güç Kültürü
 • Rol Kültürü
 • Başarı Kültürü
 • Destek Kültürü

Çeviklik açısından şirket yönetim değerleri karar almayı nasıl etkliliyor?  Performans kültürü yaratmak.

Modül 3. Liderlik 

 • VUCA şartlarında liderlik ve yönetim
 • Vizyoner liderlik
 • Delegasyonun etkisi
 • Yetenek Yönetiminin Önemi
  • Öğretmenlik
  • Koçluk
  • Mentörlük

Modül 4. Değişim Yönetimi

Değişim Zincirini Anlamak

 • Değişim/Dönüşüm Baskısı
 • Geleceği hayal etmek
 • Değişimi gerçekleştirecek kapasite
 • İlk adımlar

Stratejik planlama

 • Pasif (İnaktif) planlama
 • Tepkisel (Reaktif) planlama
 • Önetkin (Proaktif) planlama
 • Etkileşimli (İnteraktif) planlama

Değişim Liderliği

 • Mükemmeliyet ( Bugünkü şartların iyileştirilmesi)
 • Yenilikçilik ( Şirket içi yenilikçi yaklaşımların yönetilmesi)
 • Öngörü ( Yarının yeni oyun kurallarını anlamak)

Modül 5. Karar Alma ve Risk Yönetimi

Bilgi Yönetimi

 • Bilgiyi kullanılır kılma
 • Eksik Bilginin Tespiti
 • İhtiyaç duyulan bilgiye ulaşma

Fırsatları Yakalama

 • Gizlenmiş fırsatlar
 • Avantaja Çevirmek

Risk Yönetimi

 • Eleştirel Düşünce
 • Risklerin Etkileri
 • Potansiyel Tehditler

Yenilikçi Düşünce

 • Problem Çözme
 • Alternatif Yaratma
 • Yaratıcı Çözümler

Sezgisel Öngörü

 • Tecrübelerin Değerlendirilmesi
 • Kalbin sesini Dinlemek

Fikirlerin Hasadı ve Sonuca Varmak

 • Karar Alma
 • Yeni şartlara Uyum

 

Katılımcı Sayısı: Maksimum 20 kişi

Süre: 2 Tam gün

 

 • Yanlış giden nedir? En büyük rekabet silahı olan motive olmuş, enerjik, işbirliğine hazır ve güven dolu insanların oluşturduğu güçlü kaynakları gerçekten kullanan şirket sayısı niçin bu kadar az?

  Wickham Skinner