Yelkenli Teknede Takım Çalışması

İyi yönetilen bir şirket bölümler arasındaki işleyişi ve iletişimi sağlayabilen şirkettir. En iyi mali işler, en iyi üretim, en iyi satınalma, en iyi pazarlama yöneticisini bir araya getirin büyük bir ihtimalle en iyi şirketi oluşturamayacaksınız. Eğer bu kişiler belirli bir uyum içerisinde çalışmıyorlarsa bir arada başarılı olmaları beklenemez. Sistem düşüncesinin bu basit mantığı bu eğitimin temelini oluşturmaktadır.Yelkenli tekne de aynı bir ticari şirket gibi bölümlerden oluşmaktadır; ön yelken, ana yelken, dümenci, navigatör gibi. Eğer bu birimler uyum içerisinde çalışmazsa herkes kendi biriminde başarılı olsa bile tekne başarıyla ilerlemez. Bu yüzden program, yakın çalışma ilişkisi içinde olan kişileri deniz gibi değişik bir fiziksel ortamda bir araya getirerek hepsinin bir bütünün bölünemez parçaları olduğunu yaşayarak görmelerini sağlamak ve gerçek iş hayatındaki rollerini oynarken hem kendilerinin hem de takım arkadaşlarının bu rolün önemini anlama ve hissetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
 
Bu programın sonunda kişiler ne öğrenecekler:
 
  1. Sistem bir bütündür ve parçalarına ayrılamaz. Sistemin parçalarının tek başına mükemmeliyeti bir şey ifade etmez. Sistemin bütününün başarıya ulaşabilmesi için parçalarının tek başına mükemmeliyetinden çok bu parçaların birbirine uyumu gereklidir. Bu bağlamda katılımcılara sistem düşüncesinin genel prensipleri yaşatılarak öğrenmeleri sağlanacaktır.
  2. Takım içinde liderliğin oluşumu. Takımın herbir üyesinin lider rolleri. Transactional (el değiştiren) liderlik ve takım çalışmasına etkileri.
  3. Başarı için paylaşım ve empati kavramları. Takımın başarısında kişilerin birbirlerine destek olması ve tüm rollerin herkes tarafından bilinmesinin önemi.
  4. Takım içinde uyuşmazlıkların çözümü ve konsensus sağlamanın yolları.
  5. Etik farklılıkların takımın performansı üzerindeki etkileri.

Seminer ile ilgili diğer bilgiler

Katılımcı sayısı: Bu seminere minimum katılımcı sayısı 4 maksimum katılımcı sayısı 15 dir. Her tekneye maksimum 5 katılımcı verildiğinden 3 tekneyle yapılan bir eğitim 15 kişiyi kapsamaktadır.

Süre: 3 tam gün. Katılımcılar eğitim başlamadan bir önceki gece teknelere yerleşmelidir. Her teknede en az 15 yıl deneyimli bir kaptan hazır bulunmaktadır.

  • Yanlış giden nedir? En büyük rekabet silahı olan motive olmuş, enerjik, işbirliğine hazır ve güven dolu insanların oluşturduğu güçlü kaynakları gerçekten kullanan şirket sayısı niçin bu kadar az?

    Wickham Skinner