Mülakat Teknikleri

Eğitimin Amacı

Bu eğitim, katılımcılara yaşayarak öğrenecekleri ortamları hazırlayıp daha etkin bir şekilde mülakat yapmalarını ve dolayısıyla doğru elemanın doğru pozisyona yerleştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bugün iş görüşmelerinde en sık yaşanan sorun seçim yapan kişinin pozisyonun gerektirdiği nitelikteki elemanlardan çok karakter olarak kendisine benzeyen kişileri tercih etmesidir. Aslinda bir çok yönetsel problem daha işin başında kişiyi işe yerleştirirken başlamaktadır. Seçim kararları ilk 30 saniye içerisinde sadece kişinin teknik vasıflarına bakılarak verilmektedir. Davranış mülakatı tekniklerine yoğunlaşan bu eğitim, katılımcıları bu konudaki tekniklerle donatmaktadır.
 
Eğitimin İçeriği
 • Mülakat Öncesi – Ne arıyorum? 
 • Ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz 
 • Kadro analizi ve davranışsal olarak kadro tanımı 
 • Adayların Özgeçmişlerinin Değerlendirilmesi 
 • Özgeçmişe Göre Soru Hazırlama 
 • Mülakat Simulasyonu 
 • Kullanılan Dil 
 • Dinleme Vasıfları 
 • Mülakatlarda Vücut Dili Kullanımı
 • Soru Sorma Şekilleri – Çapraz Sorgulama 
 • Adaydan Bilgi Alma ve Adaya Bilgi Verme Sırası 
 • Halo Etkisi 
 • Adaya iş ve Şirket ile ilgili Bilgi Verme 
 • Adayların Değerlendirilmesi – Ne Buldum? 
 • Referans Kontrolü 
 • İşin Teklif Edilmesi
Seminerle İlgili Diğer Bilgiler
Bu seminer boyunca tüm mülakat simulasyonları videoya kaydedilip geribildirimler video izlenimlerinde verilmektedir.
Katılımcı Sayısı: Maksimum 10 kişi
Süre: 1 gün
 • Yanlış giden nedir? En büyük rekabet silahı olan motive olmuş, enerjik, işbirliğine hazır ve güven dolu insanların oluşturduğu güçlü kaynakları gerçekten kullanan şirket sayısı niçin bu kadar az?

  Wickham Skinner